I. Dispoziții generale

Prezenta politică a fost elaborată în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova, inclusiv Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal și are drept scop reglementarea modului de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal ale consumatorilor, clienților, furnizorilor externi sau partenerilor de afaceri (în continuare – subiecți ai datelor cu caracter personal), precum și condițiile de utilizare a acestora în cadrul S.C. „Panilino” S.R.L. (în continuare – Societate).

II. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale subiecților vizați în capitolul 1 al prezentei politici, are drept scop:

 • Crearea și administrarea contului Dvs. pe pagina Panilino;
 • Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;
 • Soluționarea anulrilor de comenzi sau a problemelor care pot apărea referitor șa comandă, la produsele achiziționate;
 • Returnarea produselor conform prevederilor legale;
 • Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;
 • Emiterea cardului de reducere la achiziționarea produselor;
 • Executarea prevederilor contractuale încheiate cu aceștia;
   

1. Îmbunătățirea nivelului serviciilor prestate

În calitate de prestator de servicii online de achiziționare a produselor de patiserie, Panilino intenționează să vă ofere cea mai bună experiență de cumpărare online.

Astfel, putem colecta și utiliza anumite date în vederea analizei comportamentului Dvs. ca Cumpărător. Vă putem invita să completați chestionare de satisfacție subsecvent finalizării unei comenzi, sau putem desfășura direct studii și cercetări de piață. Aceste analize sunt efectuate în așa fel, ca să nu lezeze drepturile Dvs. legale.

2. Promovarea serviciilor

Panilino dorește ca fiecare Cumpărător să fie mereu la curent cu produsele și serviciile de care poate beneficia. În acest sens, prin intermediul e-amil, telefon, SMS, Vă putem expedia informații generale și tematice cu privire la produsele similare sau complementare pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații cu privire la produsele adăugate în Coș.

Pentru a asigura prezentarea unor produse de interes pentru Dvs. putem folosi anumite date cu privire la compăortamentul Dvs. ca Cumpărător (de ex. Produse vizualizate/ adougate în coș/ achiziționate) pentru a vă crea un profil.

Ne asigură că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților Dvs. și deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra Dvs. și nu vă afectează similar într-o măsură semnificativă.

În anumite situații, ne putem baza pe activitățile de marketing în interesul nostru legitim pentru a ne promova și dezvolta actrivitatea comercială.

Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dvs.

3. Apărarea intereselor legitime ale Panilino

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

 • Măsuri de protecție a site-ului web față de atacuri cibernetice:
 • Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
 • Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.

De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale  cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislatia aplicabila in aceasta materie.

III. Colectarea, prelucrarea și păstrarea datelor cu caracter personal 

Întreprinderea colectează și prelucrează informații obținute de la subiecții datelor cu caracter personal. Acestea sunt colectate numai cu acordul acestora și pot include următoarele categorii de informații:

 • date de identificare în momentul creării contului (nume, prenume, ș.a.);
 • date de contact (e-mail, numere de telefon, cod poştal, adresă de livrare, ș.a.);
 • înregistrări audio ale convorbirilor telefonice purtate cu operatorii Centrului de apel al Societății;
 • înregistrări în sistemul de supraveghere video din cadrul Societății.
 • când se plasează o comandă, se furnizează date, precum: produsul dorit, numele și prenumele, adresa de ivrare, detaliile de facturare, metoda de plată, număr de telefon, datele cardului bancar, etc.

Datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate prin mijloace automatizate sau neautomatizate, numai în măsura necesară îndeplinirii scopurilor interne şi legale ale Societățiii, cu respectarea tuturor măsurilor de securitate şi confidenţialitate a informațiilor, precum și respectarea drepturilor subiecților datelor cu caracter personal.

Datele Dvs. cu caracter personal vor fi păstrate cât timp aveți un cont pe site-ul web: www.panilino.md. Puteți să solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau ănchiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații, inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

IV. Drepturile subiectului datelor cu caracter personal 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 08.07.2011, subiectul datelor cu caracter personal are următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul la acces, dreptul la intervenţie asupra datelor şi dreptul de opoziţie, pe care le poate exercita printr-o cerere scrisă adresată Societății.

V. Securitatea datelor cu caracter personal 

Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încît să asigure protecția datelor cu caracter personal procesate. Societatea îndeplinește cerințele de securitate a datelor cu caracter personal şi garantează protejarea informației şi sistemelor informatice de accesul neautorizat, folosirea, dezvăluirea, întreruperea, modificarea ori distrugerea accidentală sau ilegală a datelor cu caracter personal.

Totodată, în scopul protejării datelor, se întreprind următoarele măsuri de securitate:

 • sunt utilizate metode și tehnologii de securitate avansate, împreună cu politici stricte aplicate salariaților și procedurilor de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal, colectate și procesate conform prevederilor legale în vigoare;
 • toate sistemele operaționale și de procesare a datelor se desfășoară în medii securizate, astfel ca informația să fie protejată de acces din partea unor părți terțe;
 • accesul la date se acordă numai persoanelor autorizate și în scopuri bine determinate, în conformitate strictă cu politicile interne de securitate;
 • angajații sunt instruiți cu privire la importanța păstrării confidențialității informației.
   

VI. PRINCIPIILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • Legalitate: datele cu caracter personal sunt prelucrate cu buna-credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
 • Scopul bine determinat: orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite și legitime, adecvate, pertinente, şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate;
 • Confidenţialitate: reglementările interne în cadrul Întreprinderii conţin prevederi cu privire la confidenţialitatea informaţiilor;
 • Consimţămîntul persoanei vizate: orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepţia prelucrărilor care vizează date din categoriile strict menţionate de Legea Nr. 133 din 8 iulie 2011, poate fi efectuată numai dacă subiectul datelor cu caracter personal şi-a dat consimţămîntul în mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare;
 • Securitate: se asigură măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii de date în cadrul unei reţele, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală;
 • Respectarea subiectului datelor cu caracter personal: datele cu caracter personal se prelucrează în conformitate cu drepturile subiectului datelor cu caracter personal, prevăzute de Legea Nr. 133 din 8 iulie 2011 cu modificările şi completările ulterioare;
 • Informare: Societatea se angajează să aducă la cunoștință subiecților datelor cu caracter personal acest document prin informare verbală, afișarea în locurile accesibile și publicare pe paginile web administrate de Societate.

 

Director: Sergiu GUZUN