Dacă eși mereu în grabă și nu dispui de un loc stabil unde poți primi comanda înaintată, ai posibilitatea de a o ridica personal din ShowRoom-ul Panilino, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 17/2.

Comanda poate fi ridicată, luni-sâmbătă: 08.00-20.00.

Prezintă-te la ShowRoom, comunică managerului în vânzări numărul comenzii și acesta îți va asigura eliberarea comenzii.

În momentul recepționării comenzii de către Cumpărător, Vânzătorul transmite acestuia toate documentele de însoțire a produselor (factură fiscală, cec și certificat de conformitate). Factura fiscală se semnează de reprezentanții ambelor părți.

La recepția produselor comandate sunteți obligat de a verifica vizual comanda, în vederea confirmării corespunderii acesteia cu cea înaintată.

După acceptarea produsului comandat dreptul de proprietate şi riscul pieirii sau deteriorării fortuite a produsului este transmis Cumpărătorului.

 În momentul predării comenzii către CumpărătorVânzătorul nu mai poartă nici o responsabilitate pentru deteriorarea fizică a produsului, și produsul comandat trece în proprietatea Cumpărătorului, cu toate consecințele.

După recepționarea produsului comandat, Cumpărătorul este responsabil totalmente pentru asigurarea condițiilor optime de depozitare fizică a produselor, precum și crearea condiților de temperatură și umiditate.

  Reclamaţii şi sancţiuni

  1. Reclamațiile în privința calității produselor se depun în termen de 24 de ore, după primirea comenzii de către Cumpărător, și doar cu prezentarea în mod obligatoriu a Raportului de expertiză, întocmit de către Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova. Reclamaţiile faţă de calitate, prezentate după expirarea termenului de valabilitate a produsului, nu se acceptă de Vînzător.
  2. Reclamațiile referitor la aspectul fizic al produsului comandat, nu pot fi înaintate de către Cumpărător, odată cu acceptarea produsului.
  3. În cazul în care considerați că v-au fost lezate drepturile de consumator de către S.C. „Panilino” S.R.L., Vă puteți adresa la Agenția Pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, consumator.gov.md sau la nr. de telefon: (022) 51 51 51.